Leden vertellen

Chris Boogaerdt

Chris Boogaerdt heeft een biologische kaasboerderij in Stolwijk met vijftig melkkoeien en vijfentwintig stuks jongvee. Biologische bedrijfsvoering en agrarisch natuurbeheer sluiten goed op elkaar aan, daarom is Boogaerdt lid geworden van de Natuurcoöperatie. Afgelopen jaar heeft hij vijf hectare in beheer gekregen die begraasd werden door Blaarkopkoeien. Behalve begrazing wordt het land later gemaaid en vindt standweiden plaats.
Chris Boogaerdt zou graag meer land willen beheren via de Natuurcoöperatie. Hij vindt het belangrijk dat het gebied beheerd wordt door agrariërs uit de Krimpenerwaard. 

Mart-Jan Verkaik heeft samen met zijn broer Jaco een melkveebedrijf in Ouderkerk aan den IJssel met tachtig koeien en vijfenvijftig stuks jongvee. Afgelopen jaar werd het natuurland begraasd door twintig pinken.
Affectie voor natuur en de inpassing van agrarisch natuurbeheer bij het bedrijf waren de belangrijkste redenen om lid te worden van de Natuurcoöperatie.

Verkaik is vanaf het begin van de oprichting van de Natuurcoöperatie betrokken bij de organisatie.
Afgelopen jaar heeft hij acht hectare land gekregen om te beheren. Op deze gronden vindt uitgestelde maaidatum en standweiden plaats.

Verkaik zou graag in de toekomst meer land willen beheren via de Natuurcoöperatie. Een droom voor de toekomst is een groot gebied beheerd door de Natuurcoöperatie.

Mart-Jan Verkaik
Cees
Verhagen IJsselstein

Cees Verhagen IJsselstein heeft een melkveebedrijf in Stolwijk met honderdtwintig melkvee, negentig jongvee en driehonderd schapen. Naast het boerenbedrijf runt zijn vrouw Esther de Hooiberg , een unieke locatie om een kopje koffie te drinken of een feest te vieren.
Tijdens het vormen van de Natuurcoöperatie was Kees Verhagen IJsselstein een kritische factor in het proces.
Verhagen IJsselstein beheert geen grond via de Natuurcoöperatie, de grond die beschikbaar was lag ver weg en hij heeft aan andere leden gegund.
Kees hoopt dat uiteindelijk de NCK met weinig middelen evenveel kan bereiken als grotere natuur beherende organisaties.

Ab Vonk Noordegraaf heeft een schapenhouderij in Ouderkerk aan den IJssel met honderd fokooien voor de stamboekhouderij. Daarnaast heeft hij nog vleesvijf koeien.
Vonk Noordegraaf  is vanaf het begin lid van de Natuurcoöperatie en beheert tien hectare grond. De gronden worden begraasd door Noord-Hollander schapen. Ongeveer de helft van de grond heeft een uitgestelde maaidatum van 15 juni, de andere helft betreft standweiden, hier lopen de schapen en koeien vanaf begin april buiten.
Voor de toekomst van Vonk Noordegraaf zou hij graag doorgroeien en indien mogelijk meer grond gaan beheren via de Natuurcoöperatie.

Ab Vonk Noordegraaf