Nieuws​

Gedeputeeerde reikt Certificaat Natuurbeheer uit aan Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

 

 

 

Op vrijdagochtend 13 februari 2015 heeft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber een Certificaat Natuurbeheer uitgereikt aan de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. Om een certificaat te kunnen ontvangen moet er zijn voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen. De provincie is enthousiast en heeft vertrouwen in het beheer van de certificaathouders.

 

De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is in 2010 opgericht door agrariërs en telt momenteel 25 leden. De coöperatie beheert percelen in de polder Kattendijk en de Nessem. Voorzitter van de coöperatie, Jaap Schep, wil dat de coöperatie een actieve en leidende rol op zich neemt  bij de realisatie van particulier natuurbeheer in de Krimpenerwaard. Hij ziet kansen voor agrarische ondernemers om een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurontwikkeling in het gebied.

 

Gedeputeerde Weber vindt de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard een prachtig voorbeeld van 'hoe het kan', voor de rest van Zuid-Holland en voor de rest van Nederland. “Zoals de Krimpenerwaardse agrariërs op bezoek zijn gegaan bij anderen, zo zullen zij ook weer mede-agrariërs gaan 'bijscholen' in natuurbeheer. Er zijn in Zuid-Holland nog wel plekken waar wij als provincie graag een dergelijke manier van natuurbeheer zouden zien.”

 

Het certificeringsmodel voor particulier natuurbeheer is ontwikkeld door de Federatie Particulier Grondbezit. Naast kwaliteitsborging is ook scholing een belangrijke kernwaarde. Zo leggen beheerders bij elkaar terreinbezoeken af, om praktische kennis en ervaringen uit te wisselen. Het certificeringsmodel bestaat nu enkele jaren. In 2014 is het aantal deelnemers sterk gegroeid.   

Stagiaire Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

Stacey Dutry van Haeften, januari 2014

Afgelopen half jaar heb ik mijn stageopdracht vervuld bij de Natuurcoöperatie. Opdracht was om een communicatieplan op te leveren wat de Natuurcoöperatie handvatten geeft om de communicatie met de leden, recreanten en inwoners van de Krimpenerwaard op te starten.

 

De communicatiemiddelen

Na de uitslagen van de enquêtes van de leden (dank hiervoor!) en gesprekken met Rudi Terlouw, Barend Meerkerk en Rianne de Wit heb ik een aantal communicatiemiddelen aanbevolen. Eén daarvan is deze website, maar er worden in de toekomst ook informatieborden geplaatst op de hekken. Op deze website is informatie te vinden over de Natuurcoöperatie, kunt u contact opnemen met het kantoor en vertellen vier leden hoe zij het beheer afgelopen jaar hebben ervaren.

 

Toekomst

Eind januari heb ik mijn stage afgerond en zal ik mijn studie vervolgen bij Inholland Delft. Wie weet ziet u mij nog in de toekomst en anders ben ik altijd te vinden via Rianne de Wit.

Weidevogelles voor leden Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

Rianne de Wit, mei 2013

 

15 mei jongstleden was het dan zo ver, de veldexcursie voor de leden van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. Ook de leden van Natuurcoöperatie Groenzoom zijn naar de Krimpenerwaard gekomen om samen de polder in te gaan.

 

Tijdens deze veldexcursie werd het geleerde tijdens de basiscursus weidevogels in de praktijk gebracht. De excursie vond plaats in het Kattendijksblok ter hoogte van de percelen die door leden van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard worden beheerd. Een leerzame avond waar diverse weidevogels gespot zijn!

 

Weidevogelcursus met Natuurcoöperatie Groenzoom

Rianne de Wit, maart 2013

Voor de start van het weidevogelseizoen 2013 hebben de leden van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard samen met de leden van Natuurcoöperatie Groenzoom uit Berkel/Pijnacker een weidevogelcursus van 3 avonden gevolgd.


Tijdens deze cursus, die gegeven werd door Landschapsbeheer Zuid-Holland, zijn onder andere de diverse weidevogelsoorten aan de orde gekomen, de levenscyclus van weidevogels, agrarische werkzaamheden en nestbescherming, graslandtypen en het belang van de opvang van weidevogkuikens. Daarnaast is ook aandacht geschonken aan predeatie, zoektechnieken en de registratie van de gevonden weidevogelnesten- en kuikens.

 

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een certificaat ontvangen.
 

Officiele start Natuurcoöperatie Krimpenerwaard
Rianne de Wit, februari 2013

Vrijdagochtend 8 februari 2013 vond de officiële ondertekening van het pilotcontract tussen de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland plaats.

 

Bij Gastenboerderij De Appelgaard in Gouderak werd onder grote belangstelling het pilotcontract ondertekend door het bestuur van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard en gedeputeerde Han Weber van de provincie. Na deze ondertekening vond een symbolische openingshandeling plaats op één van de gepachte percelen. Een grepel werd dichtgegooid met grond, zodat het water in de greppel blijft staan en plas-dras gecreëerd werd voor de weidevogels.

 

Na afloop van deze openingshandeling vond een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje plaats.