Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, opgericht in 2010 door agrariërs, beheert honderd hectare grond in de Krimpenerwaard. De Natuurcoöperatie ziet goede kansen voor agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard om een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurontwikkeling en productie in het gebied. 

De Natuurcoöperatie neemt een actieve en leidende rol op zich bij de realisatie van particulier natuurbeheer in de Krimpenerwaard.

De Natuurcoöperatie beheert percelen in de Polder Kattendijksblok en Polder de Nesse. De Natuurcoöperatie houdt zich bezig met :

- Weidevogelbeheer
- Botanisch beheer
- Moeras/rietland beheer

 

Op 13 februari 2015  heeft gedeputeerde Han Weber aan de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard het certificaat Natuurbeheer uitgereikt.
 Jaap Schep

Voorzitter

Piet Blanken 

Secretaris en penningmeester

Marinus de Vries
Bestuurslid


Rianne de Wit
Office Manager

Bestuur